Grafisk design

Jeg har jobbet med grafisk design siden 1997.  I løpet av den tiden har jeg laget en rekke nettsider, nettbutikker og portaler. Parallelt med dem har jeg også utviklet en mengde plakater og logoer, brosjyrer og flyers. Jeg jobber mest i Adobe CS, men benytter også frihåndstegning eller tablet når det er ønskelig. På de neste sidene finner du eksempler på noe av min plakat-, logo- og webside-produksjon. Mer komplekse arbeider som f.eks brosjyrer eller bokdesign er tilgjengelig ved forespørsel.