Produksjonsutvikling

En effektiv operasjon i motebransjen er ingen tilfeldighet. Mange starter egne selskaper fordi de har et sterkt ønske for å vise og selge til verden sine kreasjoner og visjoner, og håper å oppnå suksess igjennom talent alene. Det fungerer sjeldent. En dyp kjennskap til pulsen i bransjen er helt avgjørende for å lykkes og det finnes ingen snarveier utenom den. Under finner du en visuell fremstilling jeg har designet, av de forskjellige milepælene i løpet av et år, og hva som må gjøres i for og etterkant av disse. Den er laget med utgangspunkt i norske forhold. Moteuker andre steder i verden opererer på andre tidspunkt, men for- og etterarbeid i denne forbindelse forandrer seg allikevel ikke.

Arbeidet til en designer, produktutvikler eller innkjøper vil som regel innebære dette:

  1. Designe Kolleksjoner
  2. Produksjonstur(er)
  3. Produktutvikling
  4. Photoshoot

For at verdiutviklingen designeren presenterer i en gitt periode skal optimaliseres, må det samtidig med overstående aktiviteter foregå salgsvirksomhet som er knyttet til designerens aktiviteter. Dette vil som regel alltid innebære:

  1. Møtebooking
  2. Messeaktivitet
  3. Innsalg
  4. Omgående innsalg
  5. Planlegging av neste moteuke.

Uten disse aktivitetene vil produktutviklingen i det store og hele være forgjeves, fordi man ikke er noen ting uten kundekontakt og salg.

Om du eller din organisasjon ønsker min konsulenthjelp eller design-kompetanse er jeg tilgjengelig for forespørsler.